POMNIK HISTORII


POMNIK HISTORII
MAMY TO👍- ARCHIKOLEGIATA ZOSTAŁA POMNIKIEM HISTORII
Słynna archikolegiata w Tumie k/ Łęczycy to trzecie miejsce sakralne w województwie łódzkim, które 4 kwietnia 2022 r. trafiło na prezydencką listę Pomników Historii. To 116 obiekt. ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, w sprawie uznania za pomnik historii "Tum - zespół archikolegiaty pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i św. Aleksego".
 
Przede wszystkim archikolegiata należy dziś do unikatowych budowli romańskich w Polsce. Została wzniesiona w połowie XII wieku. Jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej znanych obiektów architektury sakralnej. Monumentalna świątynia zajmowała poczesne miejsce w sferze religijnej i politycznej średniowiecznej Polski. Nadanie tego statusu od dawna było bowiem oczekiwane, od dawna było pragnieniem wiernych parafii, pielgrzymów. Uznanie za pomnik historii przez prezydenta RP to najwyższa forma ochrony prawnej zabytków w Polsce. Obiekty szczególnie wartościowe wpisywane są na listę prezydencką od 1994 roku. O randze i prestiżu włączenia do tej grupy obiektów świadczy chociażby ich liczba. Jest ich 116. Pomniki historii to obiekty o szczególnych wartościach materialnych i niematerialnych oraz znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Do elitarnego grona mogą dołączać obiekty architektoniczne, krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne lub ruralistyczne, zabytki techniki, obiekty budownictwa obronnego, parki i ogrody, cmentarze, miejsca pamięci najważniejszych wydarzeń lub postaci historycznych oraz stanowiska archeologiczne. Grupę najcenniejszych zabytków materialnego dziedzictwa kulturowego, obiekty o najwyższych wartościach artystycznych i architektonicznych, odzwierciedlających bogatą i niezwykle złożoną historię Polski. https://zabytek.pl/pl/obiekty/tum-zespol-archikolegiaty-pod-wezwaniem-najswietszej-maryi
Od złożenia projektu do Narodowego Instytutu Dziedzictwa w 2018 r. minęły cztery lata.
 
W roku 2012 do Pomników Historii dołączyły: Bazylika Katedralna (dawna Kolegiata Prymasowska) pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łowiczu oraz Zespół Opactwa Cystersów w Sulejowie.
 

powrót

Cytat z Biblii na dzisiaj

W każdym czasie znajdź czas na chwilę dla Siebie, chwile radości, pasji i miłości. Styczeń to miesiąc w którym warto zacząć od daru błogosławieństwa. Nie rób mnóstwa postanowień, aby pod koniec roku nie czuć się jak nieudacznik. Przyjmuj i ofiaruj błogosławieństwo jako dar, przychylność, dobrodziejstwo.  "Pan cię strzeże, Pan twoim cieniem przy twym boku prawym". Ps. 121.5

Dojazd do parafii

Zmotoryzowani dotrą do Tumu drogą krajową nr 1. W Łęczycy należy skręcić w drogę wojewódzką nr 703 (na Piątek- Łowicz), następnie w miejscowości Kwiatkówek - na południe. Tum jest dostępny również dla osób korzystających z komunikacji publicznej: należy dojechać pociągiem lub autobusem do Łęczycy, dalej można wybrać się na dwukilometrowy spacer bądź skorzystać z usług taksówkarzy.